Gabinet stomatologiczny Zabrze

Na szczycie korzenia (apex radicis dentis)

Gabinet stomatologiczny Zabrze
Korzeń tkwi mocno umocowany w zębodole za pomocą włókien ozębnej wnikających do cementu, który pokrywa powierzchnię korzenia. Na szczycie korzenia (apex radicis dentis) znajduje się otwór wierzchołkowy (foramen apicis de.