Na szczycie korzenia (apex radicis dentis)

Gabinet stomatologiczny Zabrze Gabinet stomatologiczny Zabrze
Korzeń tkwi mocno umocowany w zębodole za pomocą włókien ozębnej wnikających do cementu, który pokrywa powierzchnię korzenia.
Na szczycie korzenia (apex radicis dentis) znajduje się otwór wierzchołkowy (foramen apicis de.